Mrs. Nguyễn Huyền Tiên

Kem mình tốt thiệt đó, Hạnh xài nên Hạnh
biết, rất là thích luôn đó. Bữa giờ Hạnh chỉ
mới dùng khoảng 5 ngày từ khi mua sản
phẩm. Kết quả gần như là rõ hẳn, da body
mịn và sáng lên rất thích.

Ý kiến bạn đọc


Đặt Lịch